سامان سوئیت: راه حلی فراگیر برای فرآیند، محتوا و تعامل

در مقیاس بزرگ مدیریت کنید

کار در محیط نرم افزار سامان سوئیت تجربه ای متفاوت است

سامان سوئیت
راهکاری فراگیر برای فرآیند، محتوا و تعامل

شما برای مدیریت یک سازمان به ابزارهایی (نرم افزار) متناسبِ مقیاس آن نیاز دارید. سامان سوئیت زیرساخت پیشرو و پیشنهادی ما در سطح Enterprise برای مدیریت تغییرات دایمی و پیوسته تجارب دیجیتالی در سازمان است. این نرم افزار یک اکوسیستم کامل نرم افزاری برای مدیریت جریان محتوا، تعاملات، خدمات و روابط در نقاط تماس با تمام ذینفعان است که از یک هسته اصلی برای تامین سرویس های پایه بعلاوه بسته کاملی از ابزارهای توسعه (توسعه کاربرد، یکپارچگی و گزارش ها) و مجموعه همگرایی از کاربردهای سازمانی (شامل Enterprise Portal، BPMS ، CRM، BI، ...) تشکیل شده است که با حذف افزونگی ها و متمرکز کردن هر کاربرد در محدوده ماموریت خود و تفکیک محیط های کاری توسعه، مدیریت و کاربرد، راه حلی واحد، جامع و فراگیر برای مدیریت فرآیند، محتوا و تعامل ارائه می کند.

سامان سوئیت

یک اکوسیستم جامع نرم افزاری برای مدیریت تحولات تجارب دیجیتالی

Saman Suite Platform
  • Security Center
  • Configuration
  • Access Control
  • Log & Audit
  • Performance Tuning
  • Monitoring

پاسخی برای دغدغه های مدیران

مدیران، پاسخگوی موفقیت ها و شکست های سازمان خود هستند بنابراین برای پیشگیری از شکست و حصول اطمینان از موفق شدن در مسیر پیشرفت به سوی دیجیتالی شدن سازمان، دغدغه های مهم و جدی دارند.

سامان سوئیت امن و قابل اعتماد است

امنیت سایبری

در عصر دگرگونی های دیجیتالی که سازمان ها، فناوری ها را با آغوش باز می پذیرند، موضوع تامین امنیت سایبری، دغدغه یی بسیار فراتر از چاره اندیشی های موقت در مقابله با تهدید برای مدیران است. به همین دلیل ما تمرکزمان را از صرفاً آمادگی برای مقابله با تهدیدات به حفاظت از داده ها و اطلاعات در تمام محدوده تحت پوشش سامان سوئیت گسترش داده ایم. می توانید به ما اعتماد کنید.

سازمانی چابک و هوشمند با سامان سوئیت

چابکی سازمان

کلید موفقیت سبقت از رقبا، در سرعت تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام مناسب و چابک در مدیریت سازمان است. اما چابکی در مدیریت سازمان، نیازمند دسترسی مدیران به اطلاعات صحیح و دقیق در زمان مناسب می باشد. بدیهی است که برای نیل به این هدف به پیشرانه ای قدرتمند، هوشمند و انعطاف پذیر نیاز دارید و ما یک راهکار مناسب برای شما داریم. سامان سوئیت.

سامان سوئیت همراه سازمان ها در ایجاد دگرگونی دیجیتالی

بهترین راهکار

با توجه به این که در حوزه ابزارهای ایجاد دگرگونی دیجیتالی در سازمان، تامین کنندگان و محصولات متنوعی وجود دارد همیشه انتخاب بهترین راهکار که پاسخی جامع برای نیازمندی ها داشته باشد یک نگرانی و دغدغه بزرگ است که، رویه انتخاب را بسیار پیچیده می کند. شما می توانید شفافیت و پاسخگو بودن در سطح سرویس متناسب با نیازهایتان را روی یک زیرساخت خوب با ما تجربه کنید.

افزایش کارایی در سازمان با سامان سوئیت

کارایی

تحول دیجیتالی یک سازمان، نوید دهنده انقلابی شگرف در کسب و کار آن است. با این حال، سرمایه گذاری چند سازمان روی این فرصت استثنایی را سراغ دارید که واقعاً منجر به تحول مثبت در کسب و کارشان شده باشد؟شما می توانید، داستانهای موفقیت مشتریان ما را مطالعه کنید. آنها در این مسیر سرمایه گذاری کرده و به تناسب، بازده تجاری و بهبود در سطح روابط با ذینفعان شان را تجربه می کنند.

سامان سوئیت می تواند محرک افزایش نوآوری در سازمان باشد

نوآوری

مدیران موفق می دانند نوآوری در تبدیل ایده ها به فرصت، محصول یا خدمت، پیش نیاز بقاء و رشد هر سازمانی است. نوآوری، کشف یا اختراع نیست. در جهان امروز که عصر نوآوری است توسعه مناسب زیرساخت های فناوری اطلاعات می تواند عامل تحریک و افزایش نوآوری در سازمان ها شود. تامین یک زیرساخت فراگیر برای مدیریت فرآیندها، محتوا و تعاملات از این دست است.

مزایای رقابتی سامان سوئیت

سامان سوئیت بستری باز و مناسب توسعه دهندگان برای توسعه نرم افزار دارد

بستر باز و مناسب توسعه دهندگان

یک استودیوی توسعه نرم افزار فوق العاده، محیطی ویژه ی توسعه دهندگان را فراهم آورده که آنها را قادر می سازد تمامی سطوح کارکردی سیستم را حتی در عمق، تغییر و توسعه دهند. (نیازمند خرید مجوز نرم افزار به صورت جداگانه).

سامان سوئیت قابل توسعه و خصوصی سازی است

قابل توسعه و خصوصی سازی

محیط طراحی و توسعه محصول را هرجا و هر زمان که لازم دارید برای تطبیق نرم افزار با نیازهایتان بکار ببرید. علاوه براین، اگر نیاز داشته باشید ما کارکردهای سیستم را با توسعه ماژول های جدید و به سفارش شما گسترش می دهیم.

سامان سوئیت یک محصول Enterprise

یک محصول Enterprise

در کار با سازمانهای بزرگ، سالها سابقه درخشان و موفق داریم. کلیه محصولات و خدمات ما من جمله سامان سوئیت همراه SLA اختصاصی و در تناسب با نیازمندی های سازمانهای بزرگ (Enterprise-Level) توسعه یافته است.