BI سامان

BI سامان

یک سیستم هوش تجاری سریع و هوشمند ولی ساده

تصمیمات بهتر بر پایه بینش فراگیرتر گرفته می شوند.
با BI سامان به بینشی عمیق از وضعیت سازمان دست یابید.

ببینید پورتال سازمانی سامان برای سازمان شما چه کارهایی می تواند انجام دهد.

نرم افزار BI به شما اجازه می دهد، در زمان مناسب درکی مناسب از وضعیت سازمان داشته باشید

کیفیت تصمیمات ما بالاتر از کیفیت اطلاعاتی که بر مبنای آنها تصمیم می گیریم نخواهد بود. همچنین می دانیم که تصمیمات بهتر بر پایه بینش فراگیرتر گرفته می شوند. نرم افزار هوش تجاری سامان امکان اخذ بینشی عمیقتر در مورد داده های پیچیده گردآوری شده در محدوده ی سامان سوئیت و سایر نرم افزارهای کاربردی سازمان را فراهم می کند. امکاناتی برای انتقال داده ها از مبادی متنوع، تعریف و برقراری دسترسی ها، تجمیع، سازماندهی و تحلیل داده ها، استخراج بینش های کاربردی، گزارش سازی و تولید داشبوردهای تعاملی اختصاصی از ویژگیهای برجسته BI سامان می باشد.
BI سامان بر موضوع دسترس پذیری و ارزشمندی عمومی امکان تحلیل گری در کل سازمان تمرکز دارد. برای اینکه حرکت پیش رونده کسب و کار سازمان تسهیل شود، هر شخصی در هر رده ای از سازمان باید به اطلاعات و داده های به روز و قابل اعتماد دسترسی داشته باشد. با نرم افزار هوش تجاری سامان همه ذینفعان می توانند داشبورد های اختصاصی داشته باشند. اطلاعات را در عمق بررسی کنند، سوال بپرسند و برداشت خود را در محیط تعامل به اشتراک بگذارند.

سریع و هوشمندانه ولی ساده تصمیم بگیرید.

BI سامان با استفاده از ابزارهایی به منابع داده موجود در گستره سامان سوئیت و سایر نرم افزارها متصل می شود و داده های خام را واکشی می کند. روی آنها تحلیل مناسب براساس قوانین شما تعریف می کند. از آنها گزارشات و نمودارهای زنده و زیبا می سازد و برای انتشار در محدوده سامان سوئیت در اختیار شما قرار می دهد. اکنون می توانید سریع و هوشمندانه ولی ساده تصمیم بگیرید.

سریع و هوشمندانه ولی ساده تصمیم بگیرید.

تصمیم گیری برپایه بینش تحلیلی از کسب و کار امکانپذیر است.

سازمان هوشمند بر پایه عملکرد هوشمندانه همه ذینفعان محقق می شود. BI سامان بر بستر سامان سوئیت اجازه دسترسی به بینش و درک قابل اطمینان از تمام فعالیتهای سازمان را برای همه سطوح ذینفعان و نه فقط مدیران فراهم می کند.

تصمیم گیری برپایه بینش تحلیلی از کسب و کار امکانپذیر است

درک تحلیلی روی هر داده ای از هر مبدایی

با BI سامان می توانید روی هر داده یی که از هر مبدایی در دسترس قرار گیرد، مبنایی برای شناخت و بینش تحلیلی بسازید. سپس همه این تحلیل ها را یکجا در قالب داشبورد های پیشرفته در اختیار داشته باشد.

درک تحلیلی روی هر داده ای از هر مبدایی

هشدار بلادرنگ درخصوص وضعیت KPI ها

روی شاخصهای کارایی معیار تعریف کنید و برای معیارهای مختلف هشدار (اطلاع رسانی ناهمزمان) تنظیم نمایید. به این ترتیب در لحظه از وضعیت KPI ها در مقیاسه با معیارهای سنجش آن باخبر می شوید.

هشدار بلادرنگ درخصوص وضعیت KPI ها

BI سامان، کاربردی فراگیر در کل سامان سوئیت

هر یک از سامانه های سازمانی که مستلزم ارائه داده ها و اطلاعات، مبتنی بر معیارها و شاخصهای مدیریتی، در قالب نمایشگرها و نمودارهای تحلیلی در محیط سامان سوئیت باشند، می توانند به طور متمرکز از طریق سامانه هوش تجاری سامان این کار را به انجام برسانند. دامنه این کاربرد، از نمودارها و تحلیل های پیکربندی و سرور و ترافیک خود سامان سوئیت و سامانه های داخل آن تا اطلاعات سامانه های سازمانی بیرونی را در بر می گیرد.

BI سامان، کاربردی فراگیر در کل سامان سوئیت

قابلیت ها

در ادامه ببینید که قابلیت های کارکردی و فنی BI سامان چگونه می تواند کسب و کار شما را همشمندتر کند.

 • استخراج شاخصهای کلیدی عملکرد از داده های تراکنشی سازمان
 • طراحی داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد
 • نظارت بر عملکرد سازمان از طریق داشبوردهای تصویری و نموداری
 • اطلاع از وضعیت لحظه ای شاخص های عملکردی سازمان
 • اطلاع از روند تغییرات شاخص های عملکردی سازمانی
 • علائم هشدار بر اساس انحراف شاخص ها از مقادیر نرم
 • ابزار طراحی داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد
 • ابزار تعریف شاخصهای کلیدی روی داده های تراکنشی سازمان
 • ابزار اطلاع رسانی وضعیت لحظه ای شاخص ها
 • ابزار هشدار دهنده انحراف شاخص ها از مقادیر نرم
 • بهره گیری از مدل ستاره ای به عنوان مدل داده تحلیلی
 • قابلیت تعریف شاخص و معیار های مختلف برروی FACT ها
 • قابلیت طراحی نمایشگرهای لحظه ای بر اساس شاخصهای تحلیلی
 • قابلیت طراحی نمودارهای روند تغییرات شاخصهای عملکردی
 • قابلیت طراحی نمودارهای مقایسه ای شاخصهای عملکردی
 • قابلیت طراحی داشبوردهای شخصی بر اساس حق دسترسی به شاخص ها
 • قابلیت انتشار خروجی های BI از طریق وب سرویس
 • قابلیت انجام اکشن های مختلف براساس وضعیت شاخص ها و معیارها