قیمت گذاری

روش های خرید و قیمت محصولات

۱. روش های خرید

فرآیند خرید نرم افزارهای سازمانی معمولا به دو شیوه استعلام و مناقصه و یا انتخاب و مذاکره صورت می پذیرد. در هر صورت، با هر روشی که بخواهید نرم افزار سامان سوئیت یا اجزای آن را خریداری کنید، اطلاعات کاملی از روش های خرید نرم افزار سامان سوئیترا برایتان آماده کرده ایم.

۲. برآورد قیمت پروژه سامان سوئیت

داشتن تخمین مناسبی از قیمت اجرای پروژه های راه اندازی نرم افزار سامان سوئیت قبل از انعقاد قرارداد و یا هرگونه مذاکره برای خرید، می تواند کمک بزرگی در تصمیم گیری های بعدی باشد. در ادامه، اطلاعات و شرایطی ارائه شده است که قبل از تصمیم گیری برای اجرای پروژه بر بستر نرم افزار سامان سوئیت، با دستورالعمل های زیر می توانید قیمت اجرای پروژه خود را تخمین بزنید.

۳. انعقاد قرارداد

قالب قراردادهای فروش و ارائه خدمات نرم افزار در شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان پس از بررسی ده ها نمونه قرارداد فروش نرم افزار و با اتکا به روح کلی قراردادهای فروش که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای به کلیه اعضا ارائه گردیده، تهیه و تنظیم شده است. در این نمونه قراردادها که با مشاوره کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شده است ضمن رعایت مسائل فنی، حقوق طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) به صورت منصفانه و دوطرفه لحاظ شده است.